Ontwikkeling en innovatie

qlinker is een initiatief van woningcorporatie Mitros, dat met ruim 28.000 woningen één van de grotere woningcorporaties van Nederland is. Mitros werkt iedere dag aan het verhogen van de huurderstevredenheid. Onze ambitie is echter groter: een hogere klanttevredenheid met lagere bedrijfslasten. Hoe?

Door continue ontwikkelingen en innovaties in digitalisering en automatisering. Ons doel is dat woningcorporaties onze innovatieve werkwijze gaan over- of afnemen om de positie van de huurder te verbeteren.

Woningcorporatie van de toekomst

Om mee te gaan met de tijd en huurders zo snel en makkelijk mogelijk te helpen, bieden wij een tijd- en plaatsonafhankelijke dienst.

Alles wat we doen is erop gericht om alles rondom het huren van een huis zo makkelijk, snel, gebruiksvriendelijk en economisch mogelijk te maken.

Co-creatie

Vanuit onze positionering ‘jij samen met de digitale woningcorporatie’ is de naam qlinker ontstaan.

Door een open dialoog aan te gaan op allerlei gebieden rondom (t)huis en buurt geven we samen concreet vorm en inhoud aan onze positionering. Want ‘qlinkers kunnen niet zonder medeqlinkers’.